توراسکی دبی 2 ساعته

توراسکی دبی 2 ساعته

94دلار

<b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b> <b>توراسکی دبی 2 ساعته</b>
× 94دلار
= 0دلار 
× 90دلار
= 0دلار 
جمع کل
0دلار

توضیحات

با 2 ساعت اسکی و هیجان در پیست اسکی دبی که سومین پیست اسکی سرپوشیده دنیا از لحاظ وسعت است (در حدود 2100 متر مربع) میتوانید تجربه ای بیاد ماندنی را داشته باشید. بازگشایی این پیست در سال 2005 موج جدیدی از گردشگران را به این منطقه کشاند. محلی که پیست بر روی آن سوار است سازه شیب دار کوچکی است. این پیست از پنج بخش مختلف تشکیل شده است که شیب اسکی الماس سیاه و پارک برفی که مخصوص کودکان و کسانیست که اسکی نمی کنند از بخش های آن است. اگر تمایلی به بازی در برف ندارید می توانید در یکی از دو کافه این پیست به استراحت بپردازید و از لحظات خود لذت ببرید

شرایط