تور صحرا دبی

تور صحرا دبی و برنامه 6 ساعته همراه با شام درصحرا

69دلار

<b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b> <b>تور صحرا دبی</b>
× 69دلار
= 0دلار 
× 61دلار
= 0دلار 
جمع کل
0دلار

توضیحات

تور صحرا يکی از جاذبه های توریستی دبی میباشد که از ساعت سه بعدازظهر از محل اقامت شما شروع و پس از 20 دقیقه سواری با ماشین لندکروزر بر روی تپه های شنی و توقف در صحرا و امکان اسکی بر روی شن ادامه داشته و پس از غروب آفتاب با ورود به کمپ، شترسواری ، چای ، قهوه ، قلیان ، نقش حنا برای بانوان، عکاسی با لباسهای عربی و محلی، صرف شام بوفه آزاد و موسیقی و تماشای رقص عربی ، یک پذیرایی کامل و بیاد ماندنی در مدت شش ساعت را تجربه خواهید نمود.

شرایط